BARODA SANSKRIT MAHAVIDYALAYA


 • Mr. Dhiren N. Parmar
  Baroda Sanskrit Mahavidyalaya


  Designation: Temporary Assistant Professor

  Qualification: GSET, M.A. English, B.A. English, Diploma American TESOL
  Phone Nos: 9099177189
  Email: dhirep9@gmail.com
  Experience: 06 Years
  Areas of Interest: Comparative Literary Studies, Translation Studies, Adaptation Studies and Media Theory 
  Read more >>

 • Prof. R. C. Patel
  Baroda Sanskrit Mahavidyalaya


  Designation: Principal (OSD)

  Qualification: B. Sc., M. Sc. B. Ed. M. Ed. Ph. D. in Education
  Phone Nos: 9427950079
  Email: rcpatelsir@yahoo.co.in, patel.rc-case@msubaroda.ac.in, head-edu@msubaroda.ac.in, dean.edupsy@msubaroda.ac.in
  Experience: 35 years
  Areas of Interest: Science Education, Elementary Education 
  Read more >>

 • Dr. Hariprasad M Pandey
  Baroda Sanskrit Mahavidyalaya


  Designation: Assistant Professor

  Qualification: B.A., M.A.,Shastri,Acharya SahityaShastra, Ph.D. (Sanskrit), Vidyavaridhi (Ph.D.) Jyotish, Vastu
  Phone Nos: 9427053299
  Email: pandey.hariprasad-bsm@msubaroda.ac.in
  Experience: 33 Years
  Areas of Interest: Sahitya, Vastu, Jyotish, Dharm Shastra Puran,Agam, Shukla Yarjur Veda and All Traditional Sanskrit ... 
  Read more >>

 • Dr. Rampal A Shukla
  Baroda Sanskrit Mahavidyalaya


  Designation: Assistant Professor

  Qualification: Shastri ,M.A., B.Ed., Ph.D., D.Litt (cont.)
  Phone Nos: 9725447631
  Email: shukla.rampal-bsm@msubaroda.ac.in
  Experience: 16 Years
  Areas of Interest: Vyakarana, Sahitya, Darshana 
  Read more >>

 • Dr. Sureshbhai Bahadurbhai Patel
  Baroda Sanskrit Mahavidyalaya


  Designation: Assistant Professor

  Qualification: Ph.D, MA (Vedantshastra) B.Ed, NET
  Phone Nos: 9898723644
  Email: patel.suresh-bsm@msubaroda.ac.in
  Experience: 14 years
  Areas of Interest: Sahityashastra,Dharmashastra,Vyakaranshastra 
  Read more >>

 • Dr. Yogesh Dilipbhai Trivedi
  Baroda Sanskrit Mahavidyalaya


  Designation: Assistant Professor

  Qualification: Acharya in Vyakaran, Acharya in Sahitya, Acharya in Sankhya Yog Darshan, Ph.D., NET
  Phone Nos: 9909283158
  Email: trivedi.yogesh-bsm@msubaroda.ac.in
  Experience: 03 Years
  Areas of Interest: Vyakaran, Sahitya, Vedant 
  Read more >>

 • Dr. Kapildev H. Shastri
  Baroda Sanskrit Mahavidyalaya


  Designation: Assistant Professor

  Qualification: Acharya,MA,M.PHIL,D.Litt,Set,A.D.C.S,C.C.C.
  Phone Nos: 09429718249 , 09924573029
  Email: shastri.kapildev-bsm@msubaroda.ac.in
  Experience: 11 Years
  Areas of Interest: Rigveda,yajurveda,Samveda,Atharvaveda,Jyotish,Nirukta, Purana,Sahitya,Vedic and Sanskrit Literature ... 
  Read more >>

 • Pragnyaben M Tanna
  Baroda Sanskrit Mahavidyalaya


  Designation: Temporary Assistant Professor

  Qualification: Jyotishacharya (NET)
  Phone Nos: 9426369796
  Email: devdoot2000@yahoo.com
  Experience: Two years.
  Areas of Interest: Astrology, vastu, yog 
  Read more >>