Senate Members

 - PROFESSORS

 • Dr. R.G. Aiyer

  3/2, Jesal Apartment
  Abhishek
  Colony,Race Course,
  Vadodara-390007
  Phone: (O)0265-2424848
  (R) 0265-2344532
  Fax:
  Mobile: 9825184648
  Email: drrgaiyer@hotmail.com

 • Prof. Ashutosh V. Bedekar

  402, Vandan
  Flats 29, Punit
  Nagar , Old Padra
  Road, Vadodara -
  390007
  Phone: (O)0265-2356498
  (R)
  Fax:
  Mobile:
  Email: ashutosh.bedekar-chem@msubaroda.ac.in

 • Prof. Arun Pratap

  A-51, Pancham
  Duplex, Near
  Raghukul
  Vidyalaya New VIP
  Road, Vadodara
  Phone: (O)0265-2434188
  (R)
  Fax:
  Mobile: 9998799918
  Email: apratapmsu@yahoo.com

 • Prof. Bhavna P. Mehta

  19, Shreeji Housing
  Society, Nr.
  Hathibhai Nagar, Old
  Padra
  Road, Diwalipura,
  Vadodara
  Phone: (O)2791411
  (R) 2354182
  Fax:
  Mobile: 9376225001
  Email: mehta.bhavna-sw@msubaroda.ac.in, bhavnamehta19@gmail.com

 • Prof. Gaurang A. Bhavsar

  A-15, Shivashiv
  Duplex, Sama Savali
  Road, Nr. BRG
  Hights, Karelibaug,
  Vadodara - 390022
  Phone: (O)
  (R)
  Fax:
  Mobile: 9426785037
  Email: bhavsar.gaurang-instrumental@msubaroda.ac.in